Thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ

Công ty bảo vệ kawasaki cần tuyển dụng nhân viên bảo vệ đi làm ngay.