Tuyển bảo vệ chung cư tại hà nội - Việc làm bảo vệ bảo ăn ở

Tuyển bảo vệ chung cư tại hà nội - Việc làm bảo vệ bảo ăn ở

Do nhu cầu an toàn tòa nhà, khu đô thị, trường học. Công ty bảo vệ Kawasaki Cần gấp 10 nam nữ bảo vệ đi làm ngay.